Sık Sorulan Sorular

» "Serbest Tüketici" olabilme koşulları nelerdir?

2015 yılı Ocak sonu itibarıyla EPDK tarafından belirlenen yıllık toplam elektrik tüketimi 4000 kWh (aylık ortalama 130 TL'ye denk gelir) ve üzerinde olan kişiler "Serbest Tüketici" olabilmektedir.

» Tedarikçi değişikliği, elektrik sistemimde herhangi bir teknik değişime neden olur mu?

Elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda mevcut elektrik sisteminizde değişiklik olmaz ve elektrik bağlantınıza herhangi bir işlem yapılmaz.

» Birden fazla aboneliğim var hepsinin toplamı serbest tüketici limitini ancak geçmekte; adıma kayıtlı tüm bu aboneliklerimi birleştirip bu hizmetten yararlanabilir miyim?

Hayır. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 130 TL olan abonelikler bu şartı yerine getirmektedirler. Her bir aboneliğiniz için ayrı fatura istediğiniz adrese gönderilir.’

» Abonelik işlemlerini başlatmak için neler gerekli, abone olarak benim neler yapmam gerekiyor?

Gerekli evrakları teslim edip, sözleşmemizi imzaladıktan sonra arkanıza yaslanabilirsiniz.Biz sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

» TEDAŞ dışında başka bir tedarikçiden Elektrik alabilmek mümkün müdür?

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen müşteriler, elektrik enerjisini lisans sahibi elektrik toptan satış şirketlerinden tedarik edebilirler.

» Serbest Tüketici Limiti nedir?

2016 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 3.600 kWh'tır.

Yıllık toplam tüketimleri 3.600 kWh ve üzeri olan tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 130 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedirler.

» Elektrik tedariğini 2M Enerji'den sağlarsam kazancım ne olacak?

2M Enerji, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden indirim yaparak elektrik tedarik etmektedir. Dolayısıyla 2M Enerji müşterisi olduğunuzda, ucuz elektrik kullanacaksınız.

» 2M Enerji'den elektrik tedarik etmek için ekstra bir ücret ödememiz gerekiyor mu?

2M Enerji'den elektrik tedarik etmeniz için hiçbir ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.

Ekstra maliyet gerektirmez. Teknik (Trafo,Hat) ve altyapı olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, mevcut bağlantı şeklinizde olduğu gibi elektrik kullanmaya devam edersiniz.

» 2M Enerji'den elektrik almaya başlayınca, TEDAŞ ile olan ilişkimiz kesiliyor mu? Sayaç okuma, arıza, bakım, kesinti durumlarında kiminle irtibata geçmeliyim?

Elektrik sayaçlarının okunması, yasa gereği bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketi size bakım ve onarım hizmeti sunmak zorundadır.

» Tarifeler ve Fiyat Değişiklikleri anlaşmamıza ne şekilde yansıyacak?

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata yansıtılmaktadır. Tarifelerin değişmesi durumunda mevcut indirim oranı ile yeni tarife üzerinden birim fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir

» Özel elektrik şirketinden aldığım elektik hizmetinin kalitesinde bir değişiklik olacak mı?

Elektriğin kalitesini değil faturanızı değiştiriyoruz. Değişen tek şey elektrik faturalarına ödemek zorunda kalmayacağınız yüksek bedeller olacak.

» Ne gibi belgeler istiyorsunuz?

Bireysel Başvurular için;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Önceki döneme ait elektrik faturası
 • 2M Enerji yetkilisinin size vereceği Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
 • İkili Anlaşma Bildirim Formu (Form IA.02)
 • Sayaç Listesi [eğer bir (1)'den fazla sayaç var ise kullanılır]

Kurumsal Başvurular için;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • İmza Sirküleri (Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi) Frotokopisi
 • Önceki döneme ait elektrik faturası
 • 2M Enerji yetkilisinin size vereceği Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
 • İkili Anlaşma Bildirim Formu (Form IA.02)
 • Sayaç Listesi [eğer bir (1)'den fazla sayaç var ise kullanılır]
» Sözleşme süreniz sona erdiği zaman nasıl bir uygulama olur?

Sözleşme süreleri yapılan aksiyonlara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak hem 2M Enerji hem de abone sözleşmenin devam etmeyeceği konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa aynı şartlar ile devam eder. Eğer sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekir.

» TEDAŞ'a geriye dönük borcum olursa geçiş yapmama engel bir durum olur mu?

Başvuru sahibinin 2M Enerji ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu Tedaş'a vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden borcunu kapatması talep edilir.

» Herhangi bir sebepten ötürü sözleşmem feshedilirse, elektrik kesintisi yaşar mıyım ?

Hayır, sözleşme feshinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmaz, elektriğinizi bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketinden almaya devam edebilirsiniz. Bu işlem için bölgenizdeki görevli tedarik firması ile abonelik sözleşmesi imzalamanız gerekecektir.

» Elektrik faturalarım hangi kurum tarafından kesilecek?

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. 2M Enerji okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak fatura keser.

Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve kapasitif güç bedeli de 2M Enerji tarafından fatura edilcektir.

» Reaktif enerjinin kullanımından dolayı oluşacak reaktif enerji bedeli kimin sorumluluğundadır?

2M Enerji sadece "aktif enerjinin" satışını gerçekleştirmektedir. Herhangi bir sebeple kompanzasyon sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, reaktif enerji kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda EPDK tarafından belirlenmiş yasal limitleri aştığınız taktirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Reaktif enerji bedeli de bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi yani TEDAŞ tarafından okunup 2M Enerji tarafından fatura edilir.

» 2M Enerji ile çalışırsam faturalarımı yine TEDAŞ'a mı ödeyeceğim?

Faturalarınız 2M Enerji tarafından kesilecektir. Ödemelerinizi de size belirtilen yöntemlerle  2M Enerji'ye gerçekleştireceksiniz.

» Birden fazla aboneliğim var ancak faturalarımın hepsinin tek bir adrese gelmesini istiyorum.

Bu imkânı sağlayabiliriz. Abonelik adresleriniz farklı bile olsa fatura adresiniz tek bir yer olabilir. Böylelikle elektrik faturalarınızı daha kolay takip edebilirsiniz.

» Elektrik Hizmetimizde ek sabit ücretler, gizli maliyetler olmaz.

2M Enerji her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir.  Faturalar ve rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. 2M Enerji şu anda uygulanan yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

» Sayacımın mekanik olması durumunda serbest tüketici olabiliyor muyum?

Sayacınız değiştirilerek "Serbest Tüketici" aboneliğine geçişiniz sağlanabilir. Bağlı olduğunuz dağıtım şirketiyle görüşerek sayacınızın değişim işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.

» Tedarikçimi değiştirdiğimde sayaçlarım kimin tarafından okunur?

Tedarikçinizi değiştirdiğinizde sayaçlarınızı daha evvel olduğu şekilde yine dağıtım şirketi görevlisi okur ve endeks bilgilerinizi bırakır. Sayaç okumalarınızı gerçekleştiren dağıtım şirketi, tedarikçi firmanın fatura düzenleyebilmesi için tüketim bilgilerinizin sisteme girişini yapmakla yükümlüdür.

» Sayacım değişirse nasıl bir yol izlemem gerekir?

Sayaç değişikliği olduğunda sayacınızın markası, çarpanı ve seri numarası gibi bilgilerinden bazıları da değişebilmektedir. Bu durumda sayacınıza dair değişim tutanağını firmamıza ileterek bizi bilgilendirmeniz yeterli olacaktır.