TRT Payı Hesaplanması Hakkında

Değerli Müşterimiz,

Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) 01.02.2011 tarihinde elektrik fatura kalemlerinden biri olan TRT payının hesaplanmasında esas alınacak matraha kayıp kaçak bedelinin dâhil edilmemesi konusunda karar kılmıştır. Bu kararın akabinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (“TRT”) Genel Müdürlüğü’nün ilgili Kurul kararının iptaline yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) aleyhine Danıştay 13. Dairesi’nde açmış olduğu dava reddedilmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nin ret kararı, Kurum tarafından 13.08.2015 tarihli yazı ile tüm tedarik şirketlerine gönderilerek Kurul kararının esas alınması gerektiği bildirilmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nin kararı TRT tarafından temyiz edilmiş olup, kararın siz değerli müşterilerimizin lehine sonuçlanmasından dolayı şirketimiz 2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. tarafından uygulanarak 2015-10 dönemine ilişkin düzenlenen faturalarda kayıp kaçak bedeli TRT payı hesaplama matahına dâhil edilmemiştir. Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesi’nin kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozulmuş olup, TRT tarafından şirketimiz 2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş.’ye ve tüm elektrik tedarikçisi şirketlere ekte birer örneğini bulabileceğiniz yazılar gönderilerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararına uyulması ve TRT payı matahına kayıp kaçak bedelinin dâhil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararına uymakla yükümlü bulunup, karar neticesinde siz değerli müşterimize düzenlediğimiz 2015-10 dönemlerine ilişkin faturalara yansıtılmamış olan kayıp kaçak bedeli üzerinden hesaplanan TRT payı tutarları TRT tarafından uygulanan yasal faizleri ile beraber faturanıza dâhil edilmiştir. TRT tarafından bize iletilen yazıların bir kopyasına aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2016 tarihli yazısı için tıklayınız.

TRT Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarihli yazısı için tıklayınız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 05.01.2016 tarihli bozma kararı için tıklayınız